Klimatyzacja

Klimatyzacja jest procesem przetwarzania powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka. Klimatyzacja w ostatnich latach stała się rzeczą nieodzowną w domu oraz biurze. Poprzez szereg nowoczesnych filtrów klimatyzacja pozwala na oczyszczenie powietrza w pomieszczeniu i utrzymaniu go na odpowiednim poziomie.

GREE U-Crown Silver
GREE Soyal

Klimatyzatory możemy podzielić na kilka rodzajów:

Klimatyzatory split – to najczęściej spotykany typ klimatyzatora, złożony z dwóch elementów – jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej. Dla użytkownika najważniejszymi zaletami tego rodzaju klimatyzatorów jest ich duża wydajność przy niewielkich rozmiarach a także cicha praca – co wynika z umiejscowienia najgłośniejszych elementów klimatyzatora – sprężarki oraz wentylatora – w jednostce zewnętrznej. W odróżnieniu od klimatyzatorów przenośnych czy okiennych niewątpliwą ich zaletą jest również niewielka ilość miejsca potrzebna do zamontowania oraz estetyka.

Klimatyzatory multisplit – różnią się od „splitów” tym, że do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych(max.5 sztuk), co umożliwia zastosowanie jednego systemu do kilku pomieszczeń (względnie do jednego dużego pomieszczenia) a zarazem indywidualną regulację parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach (odrębnie dla każdej jednostki wewnętrznej).

Klimatyzatory kasetonowe – zbliżone do konstrukcji typu split, z tą różnicą, że jednostki wewnętrzne montowane są w konstrukcji sufitu podwieszanego. Z tego względu klimatyzatory kasetonowe stosowane są najczęściej w biurach. Klimatyzatory kasetonowe zapewniają równomierną dystrybucję powietrza, które rozprowadzane jest pod powierzchnią sufitu a następnie łagodnie opada wzdłuż ścian, nie tworząc odczuwalnych prądów.

Klimatyzatory kanałowe – zapewniają dokładne i równomierne klimatyzowanie kilku pomieszczeń. Z jednego urządzenia powietrze jest rozprowadzane jednocześnie do kilku pomieszczeń za pomocą kanałów. Cechą tego rodzaju klimatyzatorów jest utrzymywanie jednakowych parametrów powietrza we wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach bez potrzeby (ale i możliwości) indywidualnego sterowania pracą klimatyzatora w każdym pomieszczeniu. W zależności od potrzeb, może to więc uznać zarówno za zaletę jak i za wadę. Niewątpliwą natomiast zaletą jest możliwość dokładnego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu.